Selecteer de juiste pagina 

Image

Winnaar: DOHK (Dove Ouders van Horende Kinderen).
Namens Jurycommissie van Sam Pattipeiluhu Plateau Prijs, Lisanne Pattipeiluhu, Gerard Bosman en Jan de Jong, overhandigen de Prijs aan

Image Tijdens een poëzieavond in gebarentaal heeft een groep doven zich bezig gehouden met een gebaar voor het FCDS. Wim Emmerik, die veel ervaring heeft op het gebied van NGT en Dovencultuur, gaf leiding aan een ‘gebarenverkiezing’.
En de winnaar was het gebaar van Rennie Kronemeijer:

Image

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter heeft een uitspraak gedaan, waarin staat dat auditief gehandicapten recht hebben op vergoeding van een rookmelder met licht- en trilsignaal.

Met deze uitspraak in de hand kunnen doven naar hun verzekeraar gaan.