Auris titel excellente school 2014Foto -> De drie trotse directeuren.

Drie Auris-scholen ontvingen op 26 januari uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat ‘Excellente school 2014’. Auris is binnen de sector de instelling met de meeste scholen met dit predicaat.

Drie Auris scholen ontvingen op 26 januari uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat ‘Excellente school 2014’. Auris is binnen de sector de instelling met de meeste scholen met dit predicaat. Bijzonder is dat ook de Auris Polanoschool voor dove kinderen het predicaat ontving. Dit is één van de eerste dovenscholen in Nederland met dit predicaat.

De Auris Prof. Groenschool heeft haar predicaat geprolongeerd. Vorig jaar was zij

de eerste excellente cluster 2 school. Zij is een inspiratie geweest voor de andere scholen van Auris om ook dit predicaat aan te vragen.

De Auris Hildernisseschool in Rotterdam is een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De school is ook buitengewoon blij met de erkenning van hun werk voor deze groep leerlingen.

Het speciaal onderwijs van de Koninklijke Auris Groep was al van hoge kwaliteit en nu mogen drie scholen zich zelfs excellent noemen.

De scholen zien het predicaat als een kroon op een investering in kwaliteit die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Vanaf 2006 heeft Auris structureel en planmatig gewerkt aan de verbetering van het onderwijs. Er is onder andere hard gewerkt aan het vergroten van de leeropbrengsten, er zijn leerlijnen ingevoerd en de planning van het onderwijs wordt nog steeds verder verbeterd. De leerkrachten van de Auris Polanoschool in Rotterdam hebben het afgelopen jaar allemaal een intensieve scholing gebarentaal gevolgd.

 

Bron: Auris

 

Stichting Swedoro felicteert hierbij de drie Auris-scholen van harte met het behalen van de titel ‘Excellente school 2014’ !