Gemeente Rotterdam heeft als eerste gemeente van Nederland een Brede Raad geïnstalleerd.

De raad adviseert over WMO, Jeugdwet en Participatiewet.

Als Jacqueline Rensen, een van de 30 mensen is zij benoemd tot lid van de Brede Raad.

Jacqueline Rensen is bekend bij Swedoro en zelf is zij doof.

Met trots dat zij als enige doof persoon in de Brede Raad zitting heeft genomen.

Gefelicteerd en succes, Jacqueline!