Foto v.l.n.r.: Jeannette Bosman, Fr├ędy Blom-Wienands, Gera Vonk-Huisjes en Benny Elferink.

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2016 is bekend gemaakt wie de Sam Pattipeiluhu Plateau 2015 krijgt uitgereikt. De Pattipeiluhu Plateau 2015 gaat naar werkgroep "Historie Rotterdamse doven Swedoro". Waarom verdient deze werkgroep de Sam Pattipeiluhu Plateau 2015 ? Deze werkgroep heeft niet alleen de schilderijen van de overleden heer Langeraad (doof) tentoongesteld en zijn levensverhaal daarbij opgetekend maar ook aandacht gegeven aan het verleden van dove mensen in Rotterdam met een Joodse achtergrond en de totale geschiedenis wordt in kaart gebracht van het leven van doven in Rotterdam en directe omgeving.

Immers wanneer je de redzaamheid van mensen wil vergroten dan is het

ook goed te weten wat daar aan vooraf is gegaan. Hoe leefden dove mensen vroeger en hoe is dat nu. Vanuit het besef van het verleden ben je meer gemotiveerd om je huidige leven zo goed mogelijk op te pakken. Ook is het goed dat jongeren het besef krijgen dat alle gemakken die er tegenwoordig zijn, er niet altijd zijn geweest. Tolken en moderne communicatiemiddelen waren niet zo vanzelfsprekend als nu.

Doven hebben daarvoor moeten vechten en het is iets om trots op te zijn dat er in het verleden al mensen waren die hiervoor gestreden hebben ondanks de vaak beperkte middelen die er waren. Ook vanuit het idee dat doven vroeger meer als niet mondige mensen werden gezien waarvoor horenden vaak alles regelden is in deze tijd niet meer denkbaar. Juist door het medelijden van de horende omgeving kwamen sommige doven hiertegen in verzet en wilde laten zien dat ze wel mondig en zelfstandig waren.

Het verleden een plaats geven in de huidige samenleving van doven versterkt nog meer het "wij" gevoel van dove mensen. Veel is daarover lang niet bekend geweest maar mede door de activiteiten van de werkgroep wordt dat voor steeds meer mensen zichtbaar!

  Sam Pattipeiluhu