Image Ieder jaar reikt Stichting Welzijn Doven Rotterdam, Swedoro, de Sam Pattipeiluhu prijs uit voor het beste initiatief in het voorafgaande jaar om doven en slechthorenden beter te laten integreren in de maatschappij. Dit jaar gaat de prijs naar de Centrale Huisartsenposten Rijnmond. De Huisartsenposten

Rijnmond is sinds februari 2010, speciaal voor doven en slechthorenden, via een beveiligd chatprogramma te
bereiken.
Langs de website van de Huisartsenposten Rijnmond kunnen bewoners van Rotterdam en omgeving op hun postcode klikken en chatten met de  huisartsenpost in het postcode gebied van hun woonadres.
Dit is nieuw en uniek in Nederland deze mogelijkheid om via internet contact op te nemen met de huisartsenpost.

 Mensen die doof of slechthorend zijn kunnen rechtstreeks naar de  huisartsenpost toegaan en worden daar geholpen
 Zij kunnen contact opnemen met de huisartsenpost via een teksttelefoon
 Zij kunnen via Internet chatten met de huisartsenpost
 Zij kunnen ook iemand anders voor zich laten bellen

 


Klik hier om naar de website te gaan van huisartsenpost Rijnmond.

Via de website van de huisartsenpost Rijnmond wordt ingelogd en via ‘live chat’ kan contact worden gemaakt.
Een ervaren doktersassistente zorgt er voor dat de vraag terecht komt bij de huisartsenpost waar de eigen huisarts aan verbonden is; en vervolgens wordt de klacht bekeken en wordt er actie ondernomen (voorlichting/advies afspraak op de huisartsenpost of huisbezoek door de arts).


De Centrale Huisartsenposten Rijnmond doet zo veel voor de doven en slechthorenden en verdient daarom de
Sam Pattipeiluhu-prijs 2010.

 

Swedoro felicteert hierbij de Centrale Huisartsenposten Rijnmond van harte !

Bron: Swedoro