gera sam prijs 2013

Ieder jaar reikt Stichting Welzijn Doven Rotterdam, Swedoro, de Sam Pattipeiluhu prijs uit voor het beste initiatief in het voorafgaande jaar om doven en slechthorenden beter te laten integreren in de maatschappij. Dit jaar gaat de prijs naar de vrijwilligster Gera Vonk-Huisjes !

 

Waarom verdient Gera Vonk-Huisjes de prijs ?

Toespraak gehouden door Gerard Bosman:

"Vandaag heb ik de eer om de Sam Pattipeiluhu Plateau uit te reiken.

Het is goed nog eens te zeggen dat deze prijs bedoeld is voor een persoon, organisatie of instelling die zich duidelijk heeft ingezet voor de emancipatie en gelijkwaardigheid van Doven in de samenleving. Immers Sam was een van de eerste dove mensen die vond dat je als doof persoon net zo veel kansen moet krijgen om je eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. In de eerste plaats voor je zelf maar tegelijk ook voor de gehele dovengemeenschap waar je deel van uit maakt. Dat heeft hij als leerkracht aan jonge dove leerlingen proberen over te brengen en later in zijn werk als hoofd Vorming en Educatie bij Madido. Daarnaast was hij in zijn vrije tijd ook altijd bezig om de belangen van doven zo goed mogelijk te behartigen.

Sam is er jammer genoeg al jaren niet meer. Sam heeft ook voor Swedoro veel betekend met name in zijn rol als adviseur van het bestuur. Met deze prijs heeft Swedoro gemeend om de ideeën en de vechtlust van Sam zo lang mogelijk in ere te houden.

Vorig jaar heeft Jan de Jong laten weten niet langer voor de jury van deze prijs beschikbaar te zijn. Op dit moment maken Corine Brandwijk en ik deel uit van de jury voor deze prijs. Dit jaar heeft Alfred Langendijk als coördinator daarbij ook zijn steentje bijgedragen en volgend jaar hopen we de jury met een nieuw persoon uit te breiden. Corine is nu met vakantie vandaar dat ik bekend mag maken wie de prijs dit jaar zal krijgen.

Eerlijk gezegd is het nog nooit zo makkelijk geweest een kandidaat voor deze prijs aan te wijzen. De afgelopen jaren kon en mocht deze persoon de prijs niet krijgen omdat iemand die een bestuursfunctie heeft volgens het reglement hiervoor niet in aanmerking kan komen.

Voor deze persoon moeten we teruggaan naar 11 april 1986. Dit is de officiële oprichting van Swedoro en daar was deze persoon ook al aanwezig. Dit betekent dat vanaf de oprichting tot nu al bijna 28 jaar actief zonder enige onderbreking.

We hoeven daar denk ik ook niet lang geheimzinnig over te doen. Ik denk dat het nu al niet meer moeilijk is te raden wie deze persoon is:

Ja we hebben het over Gera Vonk-Huisjes.

Ik wil Gera vragen naar voren te komen.

Alvorens ik je ga feliciteren wil ik met jullie een aantal zaken bespreken die Gera zo bijzonder maken en waarom wij vinden dat zij deze prijs zo echt verdient!

Gera is een persoon die niet snel opvalt door haar uitbundige aanwezigheid. Gera is een persoon die als geen ander in staat is mensen en ideeën met elkaar te verbinden. Soms merk je haar aanwezigheid niet eens maar zij is als geen ander in staat met alle bestuurders, vrijwilligers, bezoekers van het Doven Ontmoetingscentrum met mensen van de overheid ja eigenlijk met iedereen in gesprek te gaan en daaruit de zaken naar voren te halen die belangrijk zijn.

Ook weet ze als geen ander mensen te motiveren om zaken zelf op te pakken. Een beter voorbeeld kan je niet hebben. We zijn doof maar we doen het zelf en laten de horende mensen zien waartoe we in staat zijn. Dat is het beeld dat bij Gera hoort.

Zij kwam voor het eerst in contact met RDZC de zwemclub voor doven doordat haar vader Serrie Kamerling sr. ontmoette en hij haar vader vertelde dat er een zwemclub voor dove kinderen was. Dat betekende een eerste stap in de Dovenwereld. Op sportief niveau haalde ze een redelijk niveau. Ze heeft aan veel nationale en internationale wedstrijden meegedaan waaronder de Sportspelen voor Doven in Roemenie waarbij ook haar ouders als supporter aanwezig waren.

Maar al snel werd de actieve sportcarrière omgezet in een bestuurlijk functioneren. Ik ga niet opnoemen welke functies zij allemaal heeft gehad maar wel een paar die beslissend zijn geweest voor haar bestuurlijke loopbaan.

Al jong is zij actief in het bestuur van de Happy Days club een club die gericht was op ontspanning en contacten voor jongere doven. Tegelijk was zij betrokken bij de start van Dovenkontakt het eerste blad voor alle Rotterdamse doven en kreeg zij in het eerste bestuur van Swedoro na de officiële oprichting de taak van bestuurslid Voorlichting. In die tijd waren de clubs voor doven nog erg met hun eigen zaken bezig en was het moeilijk tot samenwerking te komen.

In 1989 krijgt zij een nieuwe functie als secretaresse interne Zaken en ook in dat jaar wordt het Doven Ontmoetingscentrum geopend.

Ze was toen al erg duidelijk in haar doelen: Swedoro moet een organisatie zijn die doven meer moet laten opkomen tegen horenden en dat moeten we met elkaar doen. Door binnen Swedoro goed met elkaar samen te werken kunnen we dat bereiken.

Dit doel heeft altijd een grote rol gespeeld in de activiteiten die zij deed of waarbij ze betrokken was. Enkele voorbeelden daarvan zijn;

Gebarencursussen opzetten en nu nog steeds gebarendocent, voorlichting aan horende mensen, opkomen voor de belangen van doven, een eerste opzet van de werkgroep Dove ouders Horende kinderen, contacten met de VGR en later met Mee, het samen met de andere bestuursleden opstellen van meerjarenplannen en de Gemeente overtuigen van de noodzaak van een onmoetingscentrum voor doven.

Ook was zij meerder keren betrokken bij de Werelddovendag in Rotterdam.

Ook landelijk heeft zij zich ingezet voor doven. Eerst in de contacten met de Dovenraad en later met Dovenschap. Samen met anderen heeft zij een rol gespeeld om te zorgen dat de belangenbehartiging van doven op landelijk niveau zo goed mogelijk geregeld was.

In 1992 is zij secretaresse van Swedoro en nadat zij 2 maal is herkozen moet er in 1997 een uitzondering worden gemaakt om door te kunnen gaan als secretaresse. Als hele grote uitzondering wordt zij voor een 3e keer gekozen. Later wordt ze voor korte tijd weer "gewoon"lid van het bestuur waarna zij in oktober 2001 door het aftreden van de toenmalige voorzitter tijdelijk (interim) voorzitter wordt. In 2002 wordt ze dan officieel voorzitter tot dit jaar........

Alleen al dat je zo'n lange tijd als actief bestuurslid gebleven bent zegt genoeg over je inzet en motivatie. En natuurlijk zal je zeggen dat je dat niet alleen hebt gedaan! Dat klopt maar het is jouw verdienste door je lange ervaring en contacten met iedereen dat Swedoro is wat het nu is en je nog meer zo willen dat Swedoro een Multi functioneel centrum moet zijn waar alle doven welkom zijn.

Des te mooier is het om af te sluiten met een opmerking van jezelf die ik tegen kwam toen jij een interview hield: Toen er gevraagd werd naar jouw grote voorbeeld zei je gelijk dat is Sam Pattipeiluhu. Omdat hij veel gedaan heeft voor doven en hij ook veel advies aan mij geeft en dat is voor mij onmisbaar...

Daarom is het voor mij een hele eer de prijs dit jaar aan jou te mogen overhandigen omdat jij als geen ander in de gedachten van deze Sam al die jaren hebt gewerkt.

Namens de jury maar ook namens Swedoro van harte gefeliciteerd met je prijs, die je als geen ander hebt verdiend!!

Bij deze prijs hoort deze plaquette en ik weet zeker dat je hem een mooie plek weet te geven.

Uiteraard horen hier ook bloemen en een cadeautje bij"

Oorkonde Sam Pattipeiluhu Plateau Prijs 2013

Swedoro feliciteert hierbij de vrijwilliger Gera Vonk-Huisjes van harte !

Bron: Swedoro