Image Het doel van een kadertraining is het versterken van het functioneren van bestuurders van stichtingen/verenigingen in staat te stellen de doelstellingen te realiseren.
Voor wie? Voor besturen van stichtingen en verenigingen voor doven en slechthorenden.
Waarom een kadertraining ? Er is de laatste tijd veel veranderd in de overheid, omdat de eisen en de regelgeving
steeds groter worden. Het is voor de bestuurders belangrijk dat ze goed moeten opletten en
weten naar welke eisen en regelgeving ze moeten voldoen.
Je leert onder andere bijv. het besturen en ook met elkaar op zoek naar de oplossingen en op goede zeggenschap en om de samenwerking tussen bestuurders en leden of vrijwilligers te versterken.
Voor de kadertraining zijn er nog 6 andere thema’s welke in ’t najaar gevolgd kunnen worden (zie kruisjes).

X Het opzetten en ontwikkelen van een organisatie

O Functioneren binnen een vereniging en binnen een stichting

O Beleidsvorming op korte en lange termijn, beleidsplan opstellen 

O Functies, taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden

X Ontwikkelen en organiseren van recreatieve en educatieve activiteiten

X Stijlen van leiding geven, coördinatievaardigheden

X Vastleggen van gegevens in diverse verslagvormen 

O Vergader- en discussietechnieken

X Subsidie aanvragen

X Lobbyen en netwerk

Het is nu bekend op welke data de kadertraining bij Swedoro wordt gehouden.
De data zijn: vrijdag 5 oktober 2007 van 19.30-21.30 uur, zaterdag 6 oktober 2007 van 09.30-16.30 uur en zaterdag 10 november 2007 van 09.30-16.30 uur. De kadertraining wordt gehouden bij Swedoro (zaal 2B).
Het wordt verzorgd door een docent/trainer van Bureau DDS. Voor zaterdag dient men eigen lunch mee te nemen. Koffie/thee zijn gratis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangstelling voor een Kadertraining Bestuurlijke Vaardigheden

Graag een opgavestrookje voor 31 augustus 2007 inleveren bij Swedoro Afd. Vorming&Educatie (Adres: Michelangelostraat 46, 3066 NM Rotterdam).
Of mailen naar Vorming&Educatie.
Graag opgeven:
je naam, welke organisatie, je adres, je woonplaats, je E-mailadres en je TT/fax/sms-nr