Deze cursus is een vervolg op module 3 en sluit aan op de cursus Taalvaardigheid. Er wordt les gegeven op een inventieve manier, waardoor u de aangeboden NGT input door herhalingen beter begrijpt.

Dat betekent ook dat uw kennis en vaardigheden extra uitgebreid worden. Wat u geleerd hebt bij eerdere AB cursussen, wordt tijdens de de eerste les opgefrist. Tijdens alle lessen is NGT de voertaal; dat betekent dat er geen stem wordt gebruikt. Uw visuele vaardigheden worden op die manier versterkt.

U leert niet alleen veel nieuwe gebaren, maar u traint ook de gezichtsexpressie, rollenspel, perspectief en localisatie. Daarnaast is er de mogelijkheid om te leren hoe voor te lezen uit prentenboeken in Nederlandse Gebarentaal. Professionele feedback vormt een belangrijk onderdeel van de lessen. Indien u dit wenst, kunnen er tijdens de lessen opnamen worden gemaakt, waarmee U een beter inzicht kunt krijgen in Uw vaardigheden.

De cursus bestaat uit 10 lessen, verdeeld over ongeveer 10 weken, aangepast aan vakanties. Aan het einde van de cursus (les 10) wordt er daarna een toets afgenomen, waarmee u een certificaat kunt behalen. Deze cursus is elke maandagavond (20:00 - 22:00 uur) en de 1e les begint op 3 maart 2014.

De kosten van de cursus is 175 euro inclusief een werkboek en DVD.

Lijkt het u geweldig om Uw kennis verder te verdiepen en uit te breiden van Nederlandse Gebarentaal nadat u algemeen belangstellenden 3 (NGT AB3) hebt gehaald?

Schrijft U zich dan nu in voor deze bijzondere cursus. Klik hier voor de inschrijvingsformulier.

Ik hoop U graag binnenkort welkom te heten bij stichting Swedoro te Rotterdam !

Lenny Vos, Docent Nederlandse Gebarentaal