Image EDE - De kans dat er binnen afzienbare tijd in Ede een timmerfabriek voor doven en slechthorendenkomt, lijkt reëel. De directie van De Verbinding, een soortgelijke onderneming in Groningen, is bezig hiervoor een ondernemingsplan te schrijven. In november wordt definitief besloten over het doorgaan 

van de fabriek.

De Verbinding acht Ede een geschikte plaats voor een tweede vestiging, omdat deze plaats gezien wordt als 'dovenhoofdstad' van Nederland. Het aantal voorzieningen voor dove mensen is groter dan waar ook in ons land. De Verbinding heeft bij arbeidsbemiddelingsbureaus een onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat juist in deze regio veel werkloze doven en slechthorenden zijn die graag aan de slag willen.

Bron: De Gelderlander