Sam Pattipeiluhu Elk jaar reikt Swedoro (de jury van de Plateau Prijs) tijdens haar Nieuwjaarsreceptie in het Doven Ontmoetings Centrum de Sam Pattipeiluhu Plateau Prijs uit.

Deze prijs wordt gegeven aan iemand die zich heeft ingezet voor de dovengemeenschap in Rotterdam en omgeving.

 

Voorwaarden:

Degene die Sam Pattipeiluhu (1950-1996), doof, leraar, orthopedagoog en/of zijn geschiedenis kent, wilde altijd graag dat Dove mensen wakker zijn, is een voorvechter van de Nederlandse dovengemeenschap. Je bent pas wakker als je aktief meedoet in de Dovenwereld of in de Horende wereld aktief bent voor Doven. Swedoro vindt het belangrijk dat het zijn gedachte van Sam Pattipeiluhu het vrijwilligerswerk kan blijven doorgaan en dat ook de belangen van dove mensen in Rotterdam en omstreken goed worden behartigd. Met deze prijs wil Swedoro daarom gedachte van Sam Pattipeiluhu’s gedachte stimuleren en laten zien dat het welzijn voor doven belangrijk is.

Doel

Sam Pattipeiluhu-Prijs is door het bestuur van Swedoro ingesteld om het belang van welzijn voor doven te onderstrepen en met de werk voor en door doven in brede zin te stimuleren, in Rotterdam en omgeving, met behulp van een der bestuurslid van Swedoro.

Wie kan de prijs krijgen?

De mensen, man/vrouw, doof/horend, blank/kleuring, die werken voor:

 1. vorming, educatie en onderwijs
 2. sport, kunst, cultuur en hobby’s
 3. milieu
 4. hulpverlening en arbeidsintegratie
 5. overig

En de prijs kan naar:

 1. Dove en horende mensen
 2. Organisaties
 3. Groepen mensen (bijv. Commissie, werkgroep etc)
 4. Project
 5. Instellingen/derden
 6. Bedrijven

Mensen die in het bestuur van Swedoro zitten, kunnen niet voorgedragen worden.

Wanneer krijgt men de Sam Pattipeiluhu prijs?

Jury bepaalt, met behulp van een bestuurslid van Swedoro’s voorstellen, eigen keuze een prijs der maximaal 3 jaar. Het kan ook zijn om elk jaar de prijs te kiezen, het hangt geheel af van de aktiviteiten, mits het binnen 3 jaar gebeurt.

Sam Pattipeiluhu (1950-1996)

Sam Pattipeiluhu

Doof, leraar, orthopedagoog, voorvechter van de Nederlandse dovengemeenschap en grondlegger van de opleiding leraar/tolk Nederlandse Gebarentaal. Sam leefde van zijn emoties en dat waren er veel. Hij kon schateren van het lachen en diep ontroerend vertellen over zijn ervaringen met mensen die hij zijn vertrouwen had gegeven.

Hij kon kritisch reageren als iets hem niet beviel en duidelijker zijn dan de mensen lief was, maar bracht altijd gesprekken op gang over zaken die hem bezig hielden. Hij kon zich intens verdiepen in de cultuur, de belangen, de problemen en de dromen van de dovengemeenschap. Hij omringde zich graag met boeken. 

Hij was een veelzijdig mens, erop uit om zijn idealen te verwezenlijken en kon vanuit zijn kracht een inspiratiebron voor velen anderen zijn. Hij streed voor een betekenisvol leven en een gelijkwaardige plaats voor doven in de samenleving. Hij vond dat dove mensen tot méér in staat waren. Hij bracht jongeren niet alleen kennis bij, maar maakte hen ook wegwijs in de samenleving. Sam was een voorbeeld: hij was de eerste dove leerkracht in Nederland en communiceerde met zijn leerlingen in de Nederlandse Gebarentaal. Hij heeft dove kinderen en volwassen studenten in Nederland daardoor een positief zelfbeeld meegegeven.
* Deze tekst is overgenomen van de website van de opleiding NGT

Artikel gewijd aan Sam Pattipeiluhu

Marinjo is een tweemaandelijks onafhankelijk Moluks magazine. Het verschaft veel informatie op gebied van onder andere Cultuur en Sport over de Molukken (is een provincie van Indonesië) en het welzijn van de Molukkers.