Nederlandse Gebarentaal is als volwaardige taal. Wilt u gebarentaal leren ?

Dit kan bij Stichting Welzijn Doven Rotterdam (Swedoro), waar de modulen NGT voor Algemeen Belangstellenden ( AB) worden georganiseerd.

Overal kunt u in aanraking komen met dove mensen zoals op het werk, bij familie of vrienden, bij u in de buurt, bij de sportclub. Deze cursus geeft u de mogelijkheid om te kunnen communiceren met dove mensen en zal uw wereld verbreden.

Gebarentaal is niet moeilijk om te leren en is voor iedereen toegankelijk.

 

Gebarenshoppie (infocentrum) is met kerst gesloten !

Van 25 december 2017 t/m 29 december 2017

We zijn weer open op dinsdag 2 januari 2018, graag tot ziens !

Gebarenshoppie is elke dinsdagochtend (09:30-11:30 uur) en elke donderdagavond (19:30-21:30 uur) geopend.

SWeDoRo is gewoon donderdagavond open!

Bron: Gebarenshoppie / SWeDoRo

Nieuw boek over dove personen geschreven door de bekende schrijver Ben de Raaf:

Geweldpleging in Middelwatwering

Roel Westland wordt uitgenodigd om een groep dove mensen te vertellen over het recherchewerk. Als het zover is heeft hij er nauwelijks tijd voor, omdt hij tot over zijn oren in het recherchewerk zit. Een aantal geweldplegingen in de Capelse wijk Middelwaterig eisen zijn volle aandacht op. Na afloop van zijn bezoek aan zijn dove vrienden, komt er iemand achter hem aangelopen. Hij weet niet of het belangrijk is, maar toch wil hij graag wat kwijt. Het blijkt een bijzondere aanwijzing te zijn in zijn onderzoek. Dat werd hoog tijd.....

 Te bestellen bij : https://www.swedoro.nl/gebarenshoppie/produkt/geweldpleging-in-middelwatwering-nieuw

Bron: Gebarenshoppie-Swedoro

.....voor in je schoen of voor onder in de kerstboom....

 

Wilt u deze oproep in NGT bekijken dan kunt u op deze link klikken:
https://media.windesheim.nl/Mediasite/Play/d62aa665b2a64848a89b9f7a6483e4e11d

De Commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoekt de rol die geweld speelde in het dagelijks leven van kinderen die vanaf 1945 in de internaten of pleeggezinnen van dovenscholen of slechthorendenscholen verbleven. De commissie heeft ‘geweld’ als volgt gedefinieerd: ‘geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor een minderjarige bedreigend gedrag van fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer’.

Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Windesheim voert het onderzoek voor de Commissie uit. Dit doet zij in samenwerking met een aantal deskundige en betrokken onderzoekers. We doen archiefonderzoek en lezen beschikbare literatuur. We zullen ook gesprekken voeren met mensen die in deze internaten of pleeggezinnen hebben gewoond. Dit is het belangrijkste deel van het onderzoek. Het doel van het onderzoek is om een completer beeld te krijgen over het dagelijkse leven in de internaten en pleeggezinnen, en de wijze waarop geweld een onderdeel was in de begeleiding van leerlingen.