112 dovenDe vorig jaar geconstateerde problemen met de Signcall-app, noodzakelijk voor doven en slechthorenden om van het Total Conversation-platform gebruik te maken, zijn opgelost. Dat meldt minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Gebruikers meldden problemen in de bereikbaarheid van 112 via Signcall. Naar aanleiding hiervan is de applicatie getest en geconstateerd dat er inderdaad kans was op verstoorde gesprekken. Signcall is de enige aanbieder van Total Conversation in Nederland, een monopolie waar eerder al vraagtekens bij werden gesteld door de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.In de kamerbrief geeft Opstelten verder aan dat het overleg met

belangengroepen voor doven en slechthorenden over de bereikbaarheid van 112 vordert. Het doel is om de bestaande voorzieningen te optimaliseren in het kader van de vervanging van het huidige 112-platform.

De minister zegt samen met de collega's van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken te werken aan verbeterde voorzieningen voor doven en slechthorenden om het noodnummer te bereiken.

Het is nog niet bekend hoe deze voorzieningen uiteindelijk vorm gaan krijgen. Wel maakt Opstelten duidelijk dat de bereikbaarheid van de alarmcentrale via de analoge teksttelefoon wordt uit gefaseerd. De benodigde hardware kan niet meer worden aangeschaft en het protocol is volgens de minister verouderd. Gebruikers worden gestimuleerd om over te stappen naar tekst- en beeldbemiddeling via Teletolk en het al genoemde Total Conversation, dat via smartphone, tablet, laptop en pc is te gebruiken.

 

Meer info over Signcall: http://www.signcall.nl/3383/112-voor-doven-en-slechthorenden-is-vernieuwd-

Bron: DovenNieuws / Telecompaper