Polikliniek voor doven en slechthorenden sluit PoliDOSH, polikliniek voor dove en slechthorende patiënten, houdt per 1 mei 2016 op te bestaan. Er zijn niet voldoende patiënten om de kliniek rendabel te houden, wat wel een voorwaarde was van de zorgverzekeraar. PoliDOSH opende in 2014, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis Boxtel. Uit onderzoek bleek veel miscommunicatie te ontstaan tussen doven en slechthorenden en zorgverleners tijdens de reguliere medische zorg. De arts begreep bijvoorbeeld niet goed wat de klachten waren of er was soms geen tolk gebarentaal aanwezig bij het gesprek. Bovendien lag het spreektempo van de arts vaak zo hoog dat het mede door de medische termen niet meer te volgen was voor de dove patiënt. PoliDOSH sluit per 1 mei, nieuwe afspraken kunnen niet meer gemaakt worden. Onderzocht wordt of de website in aangepaste vorm in de lucht gehouden kan worden, zodat dove en slechthorende mensen toch goed geïnformeerd kunnen worden over medische problemen.

Zie wesbite PoliDOSH