gebarentaal onderzoek max planck* Wat is het Max Planck Instituut in Nijmegen?

Het Max Planck Gesellschaft is een groep van gerenommeerde onderzoeksinstituten die gefinancierd worden door de Duitse overheid. Er zijn op dit moment 92 Max Planck Instituten. De meeste hiervan bevinden zich in Duitsland. Het MPI voor Psycholinguïstiek werd in 1980 opgericht door Prof. dr. Pim Levelt. Het bevindt zich in Nijmegen.

* Lijkt gebarentaal op gesproken taal?

Gebarentaal is heel belangrijk voor taalwetenschappelijk onderzoek. Het dwingt ons om te zorgen dat taalkundige theorieën en experimenten toepasbaar zijn op alle taalgebruikers. Als taalkundigen willen we weten hoe taal werkt in het

menselijk brein. Dat betekent dat we onze kennis niet willen beperkingen tot slechts één taal, of een handvol gesproken talen. Gebarentaal geeft taalkundigen daarom nieuwe wetenschappelijke uitdagingen.

Hou oud is gebarentaal?

De eerste bronnen over gebarende mensen stammen uit het Ottomanse hof in Instanbul, zo'n 500 jaar geleden. Sommige taalkundigen vermoeden zelfs dat de talen van de allereerste mensen ook al voor een groot deel uit natuurlijke gebaren bestonden. Onderzoek naar gebarentalen vindt zijn oorsprong in de zestiger jaren in de Verenigde Staten. De taalkundige William Stokoe publiceerde toen zijn werk over handvormen in Amerikaanse gebarentaal. Een jaar eerder al verscheen Ben Tervoort's proefschrift over de Nederlandse gebarentaal zoals die in St. Michielsgestel werd gebruikt door Dove kinderen. Hoewel er al een halve eeuw gebarentaalonderzoek wordt gedaan, zijn er ook nog veel dingen die we niet weten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ja, ik vind het leuk om mee te werken aan gebarentaalonderzoek op het MPI in Nijmegen en/of de Radboud Universiteit.
  • O Ik ben (doof en) moedertaalgebruiker van NGT.
  • O Ik ben doof en heb pas later NGT geleerd (ouder dan 12 jaar).
  • O Ik ben ouder van een doof kind (met CI) in de leeftijd 0-5 jaar.
  • O Ik ben tolk of gebarentaaldocent (in opleiding).
  • O Anders, namelijk....................................................................................................................................

Naam:..............................................................................................................................................................................

Geboortedatum:.............................................................................................................................................................

Adres:...............................................................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ...............................................................................................................................................

Emailadres:......................................................................................................................................................................

Mobiele nummer:.................................................................................................................................... .......................

S.v.p. opsturen naar Max Planck Institute for Psycholinguistics, Tom Uittenbogert, Postbus 310, 6500 HD Nijmegen