Image Stichting Swedoro heeft beleidsplan 2008-2012 "Geen woorden, maar daden"opgesteld. In dit 5-jarenbeleidsplan kunt u de volgende punten lezen waar Swedoro de komende 5 jaren aan wilt gaan werken: visie, missie, doelgroepen, doelstellingen, randvoorwaarden, middelen en interne organisatie. Klik hier voor het beleidsplan 2008-2012 "Geen woorden, maar daden".