Image Het 5-jarenplan 2008 - 2012 van Swedoro is bijna voorbij, dat willen we niet negeren, integendeel. Het werd tijd om nieuwe komende 5 jarenplan aan de orde, dus hebben wij geselecteerde mensen uitgenodigd om een beleidsdag, afgelopen 24 maart, bij te wonen, eventueel meepraten, meedenken. De daadkrachtige mensen zijn: Theo Lubbe (namens Agenda22A), Gerda Paul en Gerda Huijssen (namens VGR), Serrie Kamerking jr, Aleidus Aalderink,

Corine den Besten (R.D.Z.C.), Alexander Bosman (SWDA), Alfred Langedijk, Rene van den Boezem, Franky Erkelens, Bas Naaktgeboren, Ildiko Boronkay, Gera Vonk-Huisjes (allen Swedoro), Linda Hazelebach(notuliste), organisatoren: Carla Vogelaar en Benny Elferink (discussieleider van dit dag). En niet te vergeten dank aan Nel Naaktgeboren voor het verzorgen van koffie/thee/water en lunch, voor de hele dag en tevens foto's. Tot eind van de dag kwam de conclusie van de samenvatting: Swedoro gaat andere koers varen! Een hele leuke uitdaging, daarin gaat het bestuur bij het volgende vergadering bespreken en uitvoeren. Daar streven wij de beleidsplannen 2013 - 2017, nieuwe 5 jarenplan in het najaar aan de algemene Ledenvergadering bekend maken.

 

Image 

 

Image 

 

Bron: Swedoro