Image Het is voor individuele Rotterdammers met een beperking mogelijk om, indien ze daartoe financieel zelf niet in staat zijn, alsnog een sport te beoefenen. Door een ‘jubileumgift’ van het “fondsDBL” (dat laatst haar 180-jarig bestaan vierde) is een en ander, door tussenkomst van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, mogelijk gemaakt. Deze mogelijkheid geldt tot

nader order.

Criteria waaraan moet worden voldaan

a. De belanghebbende dient woonachtig te zijn in de gemeente Rotterdam en in de betreffende gemeentelijke basisadministratie te zijn ingeschreven;

b. De belanghebbende dient 18 jaar of ouder te zijn;

c. De belanghebbende dient een beperking te hebben. Dit kan zowel een psychische, verstandelijke of een lichamelijke beperking zijn (daaronder ook te verstaan een auditieve of visuele beperking), dan wel een chronische ziekte.

d. De belanghebbende (dan wel het huishouden waarvan hij/zij deel uitmaakt) heeft een minimum inkomen

e. en kan niet zelfstandig in de benodigde kosten voorzien

f. Er kan door de belanghebbende geen beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand

 

Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding

a. Contributie/lidmaatschapskosten van een sportvereniging;

b. Reiskosten van en naar de sportactiviteit.

c. De onder b) vermelde kosten moeten altijd gerelateerd zijn aan het onder a) genoemde

 

Maximum

Per aanvrager kan, per kalenderjaar, maximaal € 500,-- worden betaald. De contributiebijdrage tot maximaal € 350,-- beperkt. Voor de reiskosten geldt een standaardbedrag van € 150,--.

 

Waar en hoe kan een aanvraag worden ingediend?

Omdat met de ter beschikking gestelde middelen zorgvuldig moet worden omgegaan is, in goed overleg, besloten dat geïnteresseerden zich in verbinding dienen te stellen met:

MEE Rotterdam Rijnmond Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Tel.: 010-282 1111 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Genoemde organisatie zal alle aanvragen altijd vertrouwelijk en efficiënt beoordelen. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door gebruik te maken van het hieronder bij de opties te downloaden formulier. Een belanghebbende kan, met het volledig ingevulde aanvraagformulier, rechtstreeks contact opnemen met bovengenoemde instantie. Dit kan per persoonlijk, per post of per e-mail.

 

Zie website van VGR link naar:
http://www.vgr-rotterdam.nl/index.php/actueel/sport-vrije-tijd/200-kent-u-iemand-of-bent-u-iemand-die-gratis-wil-sporten

Bron: VGR