{MOSIMAGE}  ROTTERDAM - De scholen Melanchthon en Rudolf Steiner komen mogelijk samen in één megavestiging op het Ammanplein in Kralingen-Crooswijk.  Het braakliggende terrein bij de Boezemweg, voorheen een school voor doven en slechthorenden, zal dan ruimte bieden aan zeker 800 leerlingen. Wethouder Leonard Geluk (CDA, onderwijs) zegde gisteren in de gemeenteraad 

toe hier onderzoek naar te doen. Dit is een ommekeer is een slepende discussie over de nieuwe huisvesting van de Rudolf Steiner-school, die nu noodgedwongen gebruik maakt van meerdere plekken in Kralingen.

Tot nu toe hield de wethouder vast aan het Noordelijk Niertje, een stuk grond bij de Kralingse Zoom, als nieuwbouwplek. In de buurt was echter veel verzet; de bewoners vreesden overlast van schoolgaande jeugd en dreigden naar de rechter te stappen om het plan te blokkeren. Ook de deelraad van Kralingen-Crooswijk zag uiteindelijk meer heil in het Ammanplein.

De wethouder benadrukte dat de komst van een school naar het Noordelijk Niertje geenszins van de baan is. „De plek moet beschikbaar blijven voor het onderwijs. Er zijn nog veel onderwijsinstellingen op zoek naar een plekje, zoals de islamitische Ibn Ghaldoen-school of scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Mensen moeten niet denken dat het Noordelijk Niertje groen zal blijven.’’

Vanuit de raad werd, onder meer door de VVD, de wethouder bekritiseerd vanwege het feit dat hij zo lang heeft vastgehouden aan het Noordelijk Niertje als plaats voor het Rudolf Steiner-College. Geluk stelde dat nog maar kort bekend is dat de ruimte aan het Ammanplein beschikbaar is. Bovendien is de gemeente geen eigenaar van de grond, wat bij het Noordelijk Niertje wel het geval is.

De PvdA-fractie is voorstander van een gezamenlijke vestiging aan het Ammanplein voor de Rudolf Steiner en de Kralingse dependance van de Melanchthon-school. Raadslid Tom Harreman gaf nog wel een sneer naar de bewoners rond het Noordelijk Niertje. „Het mag nooit zo zijn dat bewoners zo iets belangrijks als onderwijs dwarsbomen.’’

Bron: AD.nl