Image Swedoro is in samenwerking met AOW en bDDS bezig om voorzieningen te regelen voor de dove ouderen in regio Rijnmond. Als deze voorzieningen straks er zijn dan hebben de dove ouderen meer keus zodat ze niet altijd `gedwongen` zijn om naar Ede te verhuizen. Er is een onderzoek uitgevoerd en de volgende punten zijn naar voren gekomen:

- Hulpmiddelen en voorziening: lichtbelsignalering voor ouderen te weinig lampjes/weten te weinig over alarmeringssysteem/monitor is nodig voor veiligheid

 

- Wonen met hulp in de buurt van Swedoro: alleen als niet anders meer kan/wel prettig met anderen samen

 

- Hulpverlening speciaal voor ouderen: er is te weinig informatie over allerlei zaken waar ouderen mee te maken hebben/er is behoefte aan een soort van vraagbalie/meer weten en betere informatie neemt onzekerheid weg./er is behoefte aan meer praktische hulp bij boodschappen doen,kleding kopen./informatie in gebarentaal is makkelijker

 

- Recreatie en ontspanning: gymnastiek voor ouderen/wandelen/spelletjes doen/overdag activiteiten en daarna gezamenlijke maaltijd/fietsen/creatieve dingen doen/geheugentraining/computerles/zwemmen/winkelen.

 

- Dagbesteding: is deels hetzelfde als recreatie en ontspanning/2 a 3 maal per week dagje in Swedoro/met lunch/1 x per jaar uitstapje/bingo

 

- Meer contacten met andere ouderen: contact met horenden is moeilijk/wel met andere doven uit Zoetermeer-Amsterdam en Ede/praten over bepaald thema/bezoeken van bejaardenhuis om horenden bewust te maken hoe doven zijn

 

- Weekend bijeenkomst: beetje teveel van het goede/andere activiteiten/wel af en toe/ 

- Gezamenlijke maaltijd: hiervoor is belangstelling zeker als het gekoppeld is aan andere dag-activiteit.

 

Op dit moment zijn wij druk in gesprek met de deelgemeente (VVD-fractie) of er achter Swedoro (bij kleuterschool) de locatie beschikbaar komt waar dan eventueel woningen gebouwd kunnen worden voor dove ouderen. Binnenkort zullen de eerste gesprekken gevoerd gaan worden met De Nieuwe Unie.

Bron: Swedoro-AOW-bDDS