Image De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) komt op voor de belangen van mensen met hoorproblemen. In 2008 doen wij dat 100 jaar. Een eeuw belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact voor mensen met een verminderd gehoor, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, mensen met een cochleair implantaat, een brughoektumor of met de ziekte van Ménière. De NVVS grijpt dit jubileumjaar aan om aandacht te vragen voor 

de hoorproblemen waar de NVVS voor staat. Wij doen dat in het besef dat er nog veel onbekendheid, misvattingen en onbegrip bestaat over hoorproblemen. 100 jaar NVVS wordt daarom niet (uitsluitend) een ‘feestje voor de leden’ maar juist een jaar waarin we flink aan de weg willen timmeren. Aandacht en begrip vragen voor hoorproblemen staat daarbij centraal. In één moeite door willen we het imago van hoorproblemen verbeteren en laten zien dat er veel dynamiek is in de belangenbehartiging, voorlichting en contactmogelijkheden voor mensen met hoorproblemen.
 
Doel van het jubileumjaar
De NVVS grijpt het jubileumjaar aan om aandacht te vragen voor de hoorproblemen waar de NVVS voor staat.
Lees meer

Onderdelen van het jubileumjaar
In het jubileumjaar treedt de NVVS naar buiten met een massamediale voorlichtingscampagne (publiciteit, wachtkamermateriaal, voorlichtingsbijeenkomsten). Verder wordt een landelijk symposium voor professionals uit de hoorzorg georganiseerd. Uiteraard vindt er een feest voor vrijwilligers plaats en wordt er een geschiedenisboek samengesteld.
Lees meer

Data en plaatsen
Hier vindt u de lijst met data en plaatsen van bijeenkomsten in 2008. Deze lijst is nog niet compleet en wordt in de komende weken geactualiseerd.
Lees meer

Voor NVVS-vrijwilligers
De organisatie van het jubileumjaar is een ‘co-productie’ tussen voorbereidingsgroep, landelijk bureau, commissies, afdelingen en vrijwilligers.
Lees meer

Bron: DovenTV