Image Per 1 januari 2009 staan er weer de nodige financiële wijzigingen op stapel. Zo worden de vergoedingsbedragen in de basisverzekering geïndexeerd. Voor hoortoestellen gaan per 1 januari 2009 de volgende vergoedingen vanuit de basisverzekering gelden:
• eerste aanschaf: € 485,00 (in 2008: € 476)
• vervanging binnen 6 jaar: € 485,00 (in 2008: € 476)
• vervanging tussen 6 en 7 jaar: € 575,50 (in 2008: € 566,50 )
• vervanging na 7 jaar: € 666,50 (in 2008: € 657,50)
• een hoortoestel voor kinderen tot 16 jaar: € 666,50
• voor een hoortoestel dat gemonteerd wordt in een brilmontuur ontvangt u tevens een extra vergoeding van € 62,50 (in 2008: € 61,50).

 

 

Per 1 januari 2009 staan er weer de nodige financiële wijzigingen op stapel. Zo worden de vergoedingsbedragen in de basisverzekering geïndexeerd. Ook komt er een nieuwe regeling voor fiscale aftrekbaarheid van extra ziektekosten, waaronder hoortoestellen. Verder is het raadzaam om uw huidige zorgverzekeringspolis vóór 1 januari te vergelijken met andere pakketten, omdat u dan volgend kalenderjaar eventueel kunt overstappen.

Traditiegetrouw worden aan het begin van een nieuw kalenderjaar allerlei wijzigingen doorgevoerd. Voor slechthorenden zijn in elk geval de volgende zaken van belang.

 
Fiscale aftrekbaarheid wijzigt
In 2009 wijzigt er het nodige in de fiscale aftrekbaarheid van extra ziektekosten (waaronder hoortoestellen). Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven blijven wel aftrekbaar, maar in versoberde vorm. Dit wordt geregeld in de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) die op 1 januari 2009 moet ingaan. Het belangrijkste doel van deze wet is dat de doelgroep beter wordt bereikt dan met de huidige fiscale regeling Buitengewone Uitgaven. De CG-Raad, waarvan ook de NVVS lid is, vindt invoering van de nieuwe wet per 1 januari aanstaande onverantwoord omdat de afbakening van de Wtcg niet op orde is. Daarom roept de CG-Raad de Tweede Kamer op om een tussenoplossing te bewerkstellingen en anders de invoering van deze wet per 1 januari te faseren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de CG-Raad.

Eigen bijdrage
Als u een hoortoestel kiest dat duurder is dan de basisvergoeding, betaalt u voor het meerdere een eigen bijdrage. Sommige zorgverzekeraars kennen - in hun aanvullende polissen - een vergoeding voor deze eigen bijdrage. Ook in 2009 blijft dit zo. Let wel op: er zijn grote onderlinge verschillen tussen zorgverzekeraars. Via KiesBeter.nl kunt u zorgverzekeringspakketten met elkaar vergelijken. Kiesbeter.nl biedt betrouwbare informatie die u kan helpen bij het maken van de juiste keuze. De website is gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Collectieve verzekering voor NVVS-leden
De NVVS heeft een collectieve verzekering afgesloten met OHRA. NVVS-leden kunnen hiervan gebruikmaken. OHRA biedt een ruime extra vergoeding voor de aanschaf van hulpmiddelen tegen een redelijke premie. Buiten de wettelijke vergoeding van het basispakket kent OHRA maar liefst vier extra verzekeringspakketten waarbij minimaal € 500 van uw eigen bijdrage wordt vergoed. Bij het meest uitgebreide pakket loopt dit op tot € 1.500. Kijk voor meer informatie op de speciale website van OHRA of bel naar (026) 400 40 40.

VGZ/Uvit kiest voor audiciens met kwaliteit
Zorgverzekeraar VGZ/Uvit werkt met ingang van 1 januari 2009 alleen nog maar samen met StAr-gecertificeerde audiciens. StAr-audiciens staan in een kwaliteitsregister vermeld zodat verzekeraars én cliënten weten dat de audiologische zorg bij deze audiciens in goede handen is. De NVVS is blij met deze ontwikkeling: dit stimuleert audiciens én andere zorgverzekeraars om oog te houden voor kwaliteit.

Hoorwijzer.nl
Uitgebreide informatie over vergoedingen van zorgverzekeraars én andere instanties vindt u op Hoorwijzer.nl, de onafhankelijke NVVS-site die zowel informatie als ervaringen biedt.