Image Het kabinet trekt 435 miljoen euro extra uit om de koopkracht voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten op peil te houden. Dit hebben staatssecretaris Bussemaker en minister Donner gisteren aan de CG-Raad meegedeeld. Van dit geld wordt 280 miljoen ingezet voor de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Zo zullen de forfaits voor arbeidsongeschikten en chronisch zieken en gehandicapten worden verhoogd. Ook trekt het kabinet geld uit om de problemen met de afbakening op te lossen.
Algemene maatregelen
Verder wordt er 155 miljoen uitgetrokken voor algemene maatregelen om koopkrachtverlies te beperken. Dit betreft onder meer een verhoging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden. Bovendien wordt de grens voor het ouderenforfait verlaagd.

Reactie CG-Raad De CG-Raad heeft de afgelopen maanden heel hard geknokt om de plannen van het kabinet te verbeteren. Meerdere keren is er met hulp van het Nibud gewezen op het dreigende koopkrachtverlies. Dit extra geld beschouwt de CG-Raad als een gebaar van goede wil van het kabinet. Sinds juli heeft het kabinet ruim 350 miljoen euro extra toegezegd speciaal voor chronisch zieken en gehandicapten. Naast de nu toegezegde 280 miljoen had het kabinet eerder al 77 miljoen toegezegd.

De CG-Raad is voorzichtig positief. Een van de grote problemen blijft dat het lastig is om af te bakenen wie chronisch ziek is. Of dit met extra geld kan worden opgelost, is nog de vraag. Verder zal het Nibud de nieuwe plannen nogmaals doorrekenen op de structurele koopkrachteffecten. Daarnaast legt de CG-Raad de plannen van het kabinet ook nog voor aan een speciaal belegde ledenvergadering. Vervolgens komt de CG-Raad dan met een officieel standpunt.

Bron; CG-Raad - DovenTV