Image Beter Horen Hoorkliniek aan de Henk Arronstraat is een gedreven bedrijf dat met grote inzet en doorzetting is ontstaan en zich bij tij en ontij inzet voor mensen met auditieve beperkingen.
Het bedrijf is opgericht in januari 2001 en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en is een begrip geworden. SBH- hoorkliniek houdt zich voornamelijk  bezig met gehoorverbetering, bescherming, voorlichting en het  begeleiden van personen met gehoorproblemen. Vorig jaar heeft de SBH-hoorkliniek, mede ondersteund door met name de familie Van  Bommel, de Vastenactie van groot Sommeren en Siemens audiologie 
Nederland het initiatief genomen om een hoortoestellenproject voor te bereiden en uit te voeren onder de naam ‘Zuster Louise van Bommel’.
Zaterdag zijn 45 doven en slechthorenden blij gemaakt met een digitaal gehoorapparaat. Bij de eerste drie mensen werd er een 
demonstratie gegeven van de hele procedure, waarbij er eerst door drs. Errol Jessurun een test werd afgenomen. 
De emoties op de vele gezichten van de  doven en slechthorenden spraken boekdelen. Al bij al is met dit project een bedrag van euro 40.000 gemoeid.
Volgens Nelson Pavion, de project-coördinator, spelen communicatie en informatie een belangrijke rol in alle facetten van het leven. Het is daarom van eminent belang dat de daartoe gewezen instanties maatregelen treffen  ter preventie van gehoorbeschadiging.

‘Het is noodzakelijk dat er extra aandacht besteed wordt aan doven en slechthorenden in de samenleving, die in aanmerking komen voor aanpassing met een hoortoestel.’ Pavion zegt te geloven dat met de impuls die SBH- hoorkliniek heeft gegeven, de noodkreet van de doelgroep meer dan hoorbaar is geworden en dat het ook duidelijk wordt dat hulp daarvoor in eigen land te verkrijgen is.
Ook de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Hendrik Setrowidjojo, was aanwezig en sprak een kort woord tot de aanwezigen.

Bron: Dagblad Suriname