Image De poster voor het autosalon in Genève voor 2009 toont met de rode kleur de liefde voor de auto en met het gevormde hart de verbondenheid van de bezoeker met het salon. Het Internationaal Automobielsalon in Genève heeft met die keuze een universeel gebaar gekozen en tezelfdertijd voor een betere communicatie voor 

iedereen.

http://www.auto-illustrierte.ch/aktuelle-news/autosalon-genf-2009-

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven