Image De FODOK gaat het land in.   Op 15 plaatsten in Nederland organiseert de FODOK ouderavonden. Deze avonden stellen ouders van dove kinderen in de gelegenheid elkaar te ontmoeten en nieuwe informatie op te doen. Tijdens de avonden kunt u aangeven waar u als ouder van een doof kind tegenaan loopt, behoefte aan heeft, etc. De FODOK zal deze informatie gebruiken als uitgangspunt voor nieuw of aangepast beleid en informatiemateriaal. Wij 

ontmoeten u graag, ergens in Nederland!

Datum: 9 april 2008
Tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur
Plaats: Rotterdam. De locatie wordt een week van tevoren aan de deelnemers bekend gemaakt.
Doelgroep: De avonden zijn bedoeld voor ouders van dove en ernstig slechthorende kinderen. Alle ouders zijn welkom: of hun kinderen nu wel of geen CI hebben, wel of niet gebaarvaardig zijn, al dan niet meer handicaps hebben en of ze nu jong of oud zijn.
Kosten: er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden.
Aanmelden: is noodzakelijk en kan hier tot uiterlijk een week van tevoren .
Meer info: u kunt elders op onze website meer informatie over deze dagen.

Bron: Fodok / DovenTV

Datum: