Image Brussel kampt met een tekort aan sociaal tolken. Die worden ingezet om te vertalen in sociale instellingen, zoals het OCMW, de VDAB, ziekenhuizen en asielcentra. De Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) start een verkorte cursus om migranten kosteloos op te leiden tot sociaal tolk. De HUB schat dat er voor vierhonderd talen behoefte is aan sociaal tolken in de

hoofdstad. Momenteel zijn er slechts voorzieningen voor een honderdtal. "Sociaal tolk is een mooie bijverdienste, of zelfs hoofdverdienste, voor migranten", zegt Johan De Schryver, die de opleiding coördineert bij de HUB. "De bestaande opleidingen duren een jaar en veel kandidaten verkeren niet in de mogelijkheid om die periode vrij te maken." Daarom start de universiteit een verkorte opleiding van 21 lesuur waarin de specifieke kennis en vaardigheden worden bijgebracht die sociaal tolken nodig hebben.

Bron: Belga - AnnieS