Image Voortaan zal deze nieuws ook regelmatig in de website geplaatst worden. Deze nieuws zal voorlopig in vorm van kort stukjes in NGT vertoond worden, die door Benny Elferink als vertegenwoordiger van Dovenschap in verschillende overlegsituaties betrokken is. Onderwerpen in augustus 2009 zijn:

 

1. erkenning Nederlands Gebarentaal/verankering Nederlandse taal in de Grondwet

2. ontwikkelingen Wet Tegemoetkoming kosten voor Handicap en chronisch zieken (Wtcg)


Bron: DovenNieuws,eu