Image Onderzoekers van de afdeling audiologie van het algemeen ziekenhuis in Jersey en de `School voor Psychological Sciences` in Manchester in Engeland, hebben een positief verband gevonden tussen het gebruik van amalgaam vullingen en het gehoorverlies in de frequenties boven de 8 kHz. Bij de 14 kHz was het verband het sterkst: voor elke amalgaam vulling werd een

verergering van het verlies gevonden van 2.4 dB. Dit verlies kan een bijdrage leveren aan ouderdomsslechthorendheid. Dit pleit voor een verdere uitfasering van amalgaam vullingen wanneer goede alternatieven voorhanden zijn.

Via: Oorakel.nl