Image Klik hier om de filmpje te bekijken. In dit filmpje wordt door Jeff McWhinney van de organisatie Significan't verteld over het tolken op afstand project waardoor doven en horenden volwaardig met elkaar in gesprek kunnen gaan via een beeldtelefoontolk. Vooral voor kortdurende contacten tussen doven en horenden is dit 

een uitkomst! De Projectgroep Beeldtelefonie kan zich goed voorstellen dat er ook in Nederland vele (openbare) instellingen, bedrijven en instanties zijn die soms (of meer regelmatig) doven op bezoek krijgen, in dienst hebben of op een andere manier met doven in contact komen. Maar hierbij moeite hebben om met hen volwaardige en volledige gesprekken te voeren. En zich bij deze gesprekken ook (erg) onprettig voelen. Met behulp van een tolk op afstand via een beeldtelefoon wordt het communicatieprobleem opgelost want de horende medewerker kan gewoon blijven praten terwijl de tolk het gesprokene tolkt. Omgekeerd hoeft de horende zich dankzij de beeldtelefoontolk niet in te spannen om de dove gesprekspartner te kunnen begrijpen. (Openbare) instellingen, bedrijven en instanties die dit ''tolken op afstand'' via een beeldtelefoon bij wijze van proef willen uitproberen kunnen contact opnemen met de Projectgroep Beeldtelefonie door een e-mail te sturen. De Projectgroep Beeldtelefonie zal dan haar uiterste best doen om een proefopstelling te realiseren. Dat zal uiteraard zo goed als gratis zijn.

Bron: www.oudersvandovekinderennoord.nl