Image HERENTALS - De vzw Begeleid Wonen Herentals start vanaf september met de begeleiding van doven en slechthorenden. Mensen uit het arrondissement Turnhout kunnen onder enkele voorwaarden beroep doen op deze dienst. Doven en slechthorenden kunnen vanaf september geheel vrijwillig ondersteuning en begeleiding in het 

dagelijks leven vragen bij de vzw Begeleid Wonen Herentals.

Dit kan bijvoorbeeld om administratie of financiën mee te helpen beheren. Ook bij problemen op het werk, in relaties, in het huishouden of bij de opvoeding van de kinderen kunnen doven en slechthorenden binnenkort begeleiding en hulp vragen.

Voor de dienten van de vzw kiezen is geen verplichting om begeleiding op alle vlakken te vragen. De begeleiding is bovendien gratis en op vrijwillige basis. Zodra je voor de dienst gekozen hebt, komt er elke week minstens een keer een begeleider op huisbezoek. Een begeleidingsmoment duurt gemiddeld anderhalf uur.

Om gebruik te maken van de dienst moeten doven en slechthorenden voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten deelnemers ouder zijn dan achttien jaar en moeten ze een erkenning hebben van het VAPH. Bovendien moeten ze zelfstandig (willen gaan) wonen. Dit kan alleen of met partner en/of kinderen.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de vzw Begeleid Wonen Herentals op het nummer 014-23.18.80 of het faxnummer 014-23.56.87. (vgd).

Bron: Nieuwsblad.be

==========================================================================================

Aan de voorzitter van de provincieraad.
Dhr. Ludwig Neefs

16 mei 2008

Begeleid Wonen Herentals vzw – project voor doven en slechthorenden

Geachte Gouverneur,
Geachte voorzitter,
Dame en heren van de deputatie,
Collega’s,

De meesten onder ons zijn goed op de hoogte van de dienstverlening van diensten begeleid wonen voor personen met een handicap in onze provincie. Ze leveren goed en noodzakelijk werk en kunnen ook rekenen op een gedeeltelijke subsidiëring door de provincie.

Wat velen onder ons nog niet weten is dat begeleid wonen ook sinds enige tijd gestart is met het begeleiden van de doelgroep doven en slechthorenden.
Begeleid Wonen Apor vzw is hier als eerste dienst mee gestart in de provincie Antwerpen, maar ondertussen er is nood aan een tweede dienst in de regio Turnhout.
Het is noodzakelijk voor een aantal doven dat ze die extra begeleiding kunnen krijgen. Als is de doelgroep klein, de begeleiding is er niet minder noodzakelijk door. De dovengroep heeft zeer snel het gevoel om niet begrepen te worden en een persoon die hen extra ondersteuning kan geven bij de organisatie van hun dagelijkse leven is voor een aantal doven echt noodzakelijk.
Ik wil dan ook mijn appreciatie uitspreken dat de provincie via extra ondersteuning zijn steentje wil bijdragen om dit project in Herentals mogelijk te maken. In het verleden steunde de provinciale overheid de dienst Begeleid Wonen Herentals vzw al in het geven van een jaarlijkse werkingssubsidie, een renovatiesubsidie en een ondersteuning van het project inrichting (sociale projecten 2007) in het kader van de geplande verbouwingen in functie van uitbreiding.

In het arrondissement Turnhout zal Begeleid Wonen Herentals vzw de begeleiding van doven en slechthorenden kunnen starten voor 4 personen vanaf september 2008. Dit ook dankzij subsidies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, hun subsidiërende overheid.

De vaststelling die we hierbij moeten maken is de volgende: we mogen erg tevreden zijn dat dit project na een lange wachttijd kan starten vanaf september dit jaar, maar op de interne wachtlijst van BWH staan momenteel 6 personen met een hoge urgentie (nl. 5 met urgentie 1 en 1 persoon met urgentie 2).
Twee personen zullen dus moeten afvallen, terwijl de begeleiding meer dan noodzakelijk is.

Per 8 cliënten hebben we één voltijdse begeleider nodig met de nodige kennis van de Vlaamse gebarentaal en de dovencultuur. Daarom wil ik graag de volgende concrete vraag stellen: wil de provinciale overheid de nodige stappen zetten, lees druk uitoefenen, op het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap of tijdelijk uit eigen middelen om te zorgen dat het project in Herentals ( arrondissement Turnhout) vanaf september 2008 kan opengesteld worden voor 8 doven ?
Op die manier zouden we twee volwaardige projecten hebben binnen onze provincie en hoeven we geen mensen teleur te stellen die al lang op de wachtlijst staan.
De twee projecten lopen dan in het arrondissement Antwerpen en het arrondissement Turnhout. Op termijn kunnen Zuidkant en Voorkempen dan misschien ook volgen, waardoor we een dekking krijgen over de ganse provincie.

Graag besluit ik met nogmaals mijn waardering uit te drukken voor de steun die de provincie in het verleden en de toekomst wil geven aan de dovengemeenschap en durf ik de hoop uitdrukken dat ons departement welzijn dat extra zetje kan geven opdat het project voor doven en slechthorenden van Begeleid Wonen Herentals vzw in het arrondissement Turnhout kan starten voor 8 personen.

Hoogachtend,
Raf Liedts
Provincieraadslid – fractievoorzitter

Bron: Vlaams Belang Fractie Provincie Antwerpen