Image De Belgische minister Anciaux (SP.A) wil de participatie van slechthorenden in cultuurbeleving stimuleren. Daarom subsidieert hij tachtig procent van de kostprijs bij projecten die op zijn doelstelling inspelen. Dankzij deze subsidiemogelijkheid krijgt onder meer de schouwburg in het Belgische Beringen dit jaar een vaste ringleiding voor slechthorenden. Met een ringleiding kunnen mensen met een hoortoestel optimaal geluid ontvangen. Meestal moet het hoortoestel dan op de T-stand worden gezet.

'Casino Beringen' probeert al enkele jaren toegankelijk te zijn voor mensen met een auditieve beperking. Tot nu toe moest de schouwburg steeds een ringleiding aanvragen als het een activiteit toegankelijk wilde maken voor deze doelgroep. Dankzij de subsidieregeling van minister Anciaux kan de schouwburg nu een vast ringleidingsysteem plaatsen. De resterende twintig procent van de kosten wordt betaald door het stadsbestuur van Beringen.

De installatie van een ringleidingsysteem is een volgende stap in de realisatie van een optimaal toegankelijk Casino. Afgelopen zomer is een rolstoelpodium aangelegd; in 2009 wil de schouwburg een toegankelijk toilet maken en een traplift plaatsen.

De Commissie Toegankelijkheid van de NVVS zet zich al jaren in om in Nederland hoorvoorzieningen in openbare gebouwen te realiseren en te keuren. Meer informatie hierover vindt u op www.nedring.nl. Kijk voor meer informatie over ringleidingen op www.hoorwijzer.nl (technische hoorhulpmiddelen).

Bron: de Standaard - NVVS