Image Meer dan twee derden van de Britse gevechtstroepen die uit Afghanistan terug komen hebben blijvende en zware gehoorschade. Een onderzoek toont aan dat van de 1200 mariniers die in het door oorlog verscheurde land hebben gediend, 69 percent ernstige
hoorschade hebben opgelopen. Het onderzoek toont aan dat gehoorproblemen en zelfs totale doofheid bij gevechtstroepen een veel groter probleem is dan voorheen gemeld. De meest voor de hand liggende redenen zijn de vuurgevechten, de bomontploffingen en de laag overvliegende gevechtsvliegtuigen. Dit is misschien nog maar de tip van een ijsberg, want alleen de zwaarste gevallen, die van soldaten die niet meer kunnen vechten, worden gerapporteerd.


http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=114296&sectionid

 

Bron:  Vertaald Nieuws voor Doven