Image Iedere dove of slechthorende in Nederland heeft het recht een gebarentolk of schrijftolk in te zetten. De overheid vergoedt het inzetten van een tolk. Lang niet alle dove en slechthorende mensen in Nederland zijn hiervan (voldoende) op de hoogte.
Tolksituaties en tolkvoorzieningen. Een tolk kan worden ingezet in zeer uiteenlopende situaties; van personeelsuitje tot begrafenis, van rechtzaak tot medisch onderzoek en van

zwemles tot hoorcollege. Er zijn in Nederland voorzieningen voor werksituaties, onderwijssituaties en privé-situaties. De uitvoeringsorganen hiervoor zijn UWV (werk- en onderwijssituaties) en Menzis Zorgkantoor (privé-situaties). Meer informatie hierover vindt u op deze website onder het kopje “Over het tolken”.
Stichting Tolknet
Tolknet is een onafhankelijke stichting met twee kerntaken; bemiddeling en voorlichting. Tolknet bemiddelt landelijk tussen tolkaanvraag en tolken. Daarnaast geeft Tolknet voorlichting over tolken voor doven en slechthorenden, de verschillende tolkmethodes en de regels omtrent de voorzieningen.

Soorten tolken
Er zijn verschillende soorten tolken. De bekendste manier van tolken voor doven of slechthorenden is de tolk Nederlandse Gebarentaal. Minder bekend is de schrijftolk, deze zet het gesproken Nederlands om in geschreven Nederlands op een laptop of op een groot scherm.

Campagne
Om meer aandacht te vragen voor het recht op een tolk is Tolknet op maandag 18 mei gestart met een buscampagne in Midden Nederland. Niet alleen gericht op doven of slechthorenden, maar ook op horende mensen. De tekst achterop de bus is “Gebarentolk nodig? Je hebt er recht op!”. Het doel van de campagne is het normaliseren van het gebruik van een tolk. Hiermee hopen we de drempel te verlagen voor onze doelgroep om een tolk in te zetten.

Meer info: www.tolknet.org

Bron: DovenNieuws.eu