Image MIDDELBURG - Omroep Zeeland krijgt misschien extra geld van de provincie om televisieprogramma's te ondertitelen voor doven en slechthorenden. De CDA-fractie uit de Staten van Zeeland, onlangs op bezoek bij Omroep Zeeland, wil van het dagelijks provinciebestuur weten wat het kost om de ondertiteling 

mogelijk te maken. Ook zijn de christendemocraten benieuwd naar de kosten van een betere manier om het beeldarchief van het regionale televisiekanaal te bewaren en toegankelijk te maken.

Ondertiteling en beeldarchief zijn twee wensen van Provinciale Staten die, zo is bij het bezoek gebleken, geen voorrang krijgen. Omroep Zeeland zet vooral in op een nieuwe programmering en de aanpassingen in de organisatie die daarbij komen kijken.

De CDA'ers hebben begrepen dat het talmen van Omroep Zeeland op beide onderwerpen te maken heeft met gebrek aan inzicht in de technische investeringen en in de kosten die ermee gemoeid zijn. En voor het verschaffen van dat inzicht heeft de Omroep ook al geen menskracht en geld beschikbaar.

In vragen aan het dagelijks provinciebestuur vestigt de CDA-fractie de aandacht op een en ander. Ze wil dat Gedeputeerde Staten op korte termijn bekijken wat de ondertiteling van programma's en verbetering van het beeldarchief kosten. Dan kan kunnen de Statenbij de behandeling van de voorjaarsnota afwegen of er extra geld voor moet worden uitgetrokken.

Bron:  Provinciale Zeeuwse Courant