Image Chronisch zieken en gehandicapten hebben recht op compensatie van het eigen risico van 150 euro in de Zorgverzekeringswet. Zij kunnen 47 euro terugkrijgen. Eisen om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, zijn: mensen moeten minimaal 180 dagen per jaar een medicijn gebruiken voor een chronische aandoening en/of vanaf 1 juli 2008 al langer dan een halfjaar verblijven in een AWBZ-instelling. Er is een lijst gemaakt met alle aandoeningen en medicijnen die hierbij van toepassing zijn.
Mensen die al in beeld zijn voor de 
compensatie bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ontvangen uiterlijk eind oktober hierover bericht.
Niet in beeld? Meld het!
Lang niet alle chronisch zieken krijgen de compensatie. De CG-Raad start daarom een meldpunt voor mensen uit lidorganisaties, die door hun chronische ziekte of handicap wel het hele eigen risicobedrag moeten betalen, maar die de compensatie niet krijgen.
Bent u wel € 150 aan eigen risico kwijt?
Behoort u tot de doelgroepen van de compensatieregeling (zie lijst hierboven)?
Hebt u geen bericht over de compensatie ontvangen van het CAK?
Meld dit dan via bijgaand meldformulier!

De CG-Raad zal de gegevens uit de beantwoorde meldformulieren anonimiseren.
Het doel van het meldpunt
De CG-Raad wil met de resultaten van het meldpunt de aandacht vragen van het ministerie van VWS voor de vele mensen die met de huidige systematiek niet in beeld zijn voor compensatie. Met als uiteindelijk doel: verbeterde systematiek waarmee de hele doelgroep wél wordt bereikt.
Dit is niet alleen van belang voor de 47 euro compensatie Zorgverzekeringswet, maar ook voor de toeslagen die in 2010 uitgekeerd worden (op basis van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten-WTCG), waarbij onder meer ook wordt gekeken naar het medicijngebruik en de AWBZ-zorg.


Verdere informatie over de compensatieregeling
Compensatie eigen risico chronisch zieken
Folder ‘Compensatie eigen risico 2008’
Veelgestelde vragen over de 'Compensatie eigen risico'
Toelichting bij langdurig medicijngebruik (Word-bestand)


Klik hier voor het meldformulier.

Bron: CG-Raad - DovenTV