Image Staatssecretaris Bussemaker van VWS kondigt aan dat zij voor gebruikers van de AWBZ een vermogentoets wil invoeren.
Wie eigen gelden heeft, krijgt te maken met hogere eigen bijdragen. Hoe meer eigen geld, hoe hoger de eigen bijdrage. De staatssecretaris wil de vermogentoets al in juli 2009 invoeren. De CG-Raad wijst op oneerlijkheden en op een slechte timing en slaat per brief hierover alarm bij de Vaste kamercommissie voor VWS.


Onrechtvaardige uitwerking
Allereerst wijst de CG-Raad erop dat de vermogenstoets oneerlijk uitwerkt voor spaarders met een laag inkomen. Vooral mensen die al voor hun 65e jaar intramuraal in een AWBZ-instelling wonen, worden getroffen. Deze mensen hebben sowieso vaak al te weinig inkomen om normaal mee te kunnen doen in de samenleving. Meestal bestaat hun ‘vermogen’ uit appeltjes voor dorst, die hun ouders of verwanten bijeen hebben gespaard. De CG-Raad bepleit voor deze groep een vermogensvrijstelling, zoals die voor 65-plussers geldt.
De vermogenstoets is eind jaren negentig afgeschaft, toen bleek dat deze onrechtvaardig uitwerkte en onbedoelde bijeffecten had, zo memoreert de CG-Raad.


Slechte timing
Daarbij komt dat deze vermogenstoets al per 1 juli 2009 moet worden ingevoerd. Terwijl er waarschijnlijk al een andere berekening van eigen bijdragen gaat plaatsvinden, als in de loop van 2009 de nieuwe regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten van kracht wordt. Die zal waarschijnlijk leiden tot een lagere eigen bijdrage. Invoering van de vermogenstoets in juli betekent dat AWBZ-gebruikers in 2009 driemaal een nieuwe beschikking over de eigen bijdragen in hun brievenbus kunnen verwachten. Zeer onwenselijk en onduidelijk, zo vindt de CG-Raad. Bovendien vraagt de CG-Raad zich af of het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de instantie die de eigen bijdragen int en vaststelt, deze veelvormige administratieve rompslomp aankan.
Als er al een vermogentoets ingevoerd zou worden, niet eerder dan per januari 2010, zo bepleit de CG-Raad.

Bron: DovenTV