Image Voor de derde keer snijdt het kabinet in de tegemoetkoming voor kosten van chronisch zieken en gehandicapten.
Een meevaller van 200 miljoen euro – gevolg van ingrepen in de fiscale tegemoetkoming voor designbrillen en verbanddozen – gaat niet terug naar chronisch zieken, maar wordt gebruikt om andere gaten op de begroting te dichten.Bij de kabinetsformatie werd al 400 miljoen euro per jaar aan bezuinigingen ingeboekt op de ‘tegemoetkoming buitengewone uitgaven’, een fiscale aftrekpost bedoeld voor bijkomende ziektekosten als taxivervoer of aanpassing van de woning. In de praktijk bleek die regeling steeds meer oneigenlijk te worden gebruikt. Miljoenen Nederlanders trokken ziektekostenpremie, Armanibrillen en steunzolen af van de belasting.

Het kabinet besloot daarom tot een nieuwe regeling. Gehandicapten mochten er daarin niet op achteruitgaan. Tegelijkertijd moest een bezuiniging worden ingeboekt van 250 miljoen euro – die had het kabinet nodig voor gratis schoolboeken.

Het voorstel dat het kabinet voor de zomer naar de Kamer stuurde, bleek echter ook de gehandicapten te raken voor wie de aftrekpost wel was bedoeld. Het Nibud rekende voor dat de koopkracht van sommige chronisch zieken met 9 procent zou dalen. En dus gaf de Kamer het kabinet opdracht de regeling zo aan te passen dat de ergste gevolgen werden teruggedraaid. Het lijkt er nu op dat dat niet is gelukt. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt.

Directeur Ad Poppelaars van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad zegt ‘geschokt’ te zijn. ‘De zieken en gehandicapten draaien op voor het koopkrachtbehoud van de rest van Nederland.’ Hij gaat het Nibud nogmaals vragen in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de ingreep voor de koopkracht van mensen met een chronische aandoening.

Bron: CG-Raad / Volkskrant - DovenTV