Image Doven kunnen met een cochleair implantaat (CI), dat de gehoorzenuw direct elektrisch stimuleert, weer opnieuw leren horen. Het instellen van de spraakprocessor van het cochleair implantaat kost veel tijd en is inspannend voor de patiënt. Krista Willeboer beschrijft in haar proefschrift dat door gebruik te maken van objectieve metingen van de gehoorzenuw, het instellen veel sneller kan en voor de patiënt minder belastend is. De resultaten in het verstaan van spraak blijven behouden.

Zeker voor kinderen, die al vanaf tien maanden een CI kunnen krijgen, en dus zelf niet kunnen aangeven wat ze horen met het CI, is deze meer automatische manier van instellen van het CI een vooruitgang. Wanneer patiënten zelf de mogelijkheid krijgen om in het dagelijks gebruik de instellingen van hun CI aan te passen, in plaats van aanpassingen door de audioloog enkel in de kliniek, blijken zij in staat om hun spraakverstaanscores te verbeteren. Patiënten kiezen niet voor een comfortabel, maar voor een scherper geluid, wat de verstaanvaardigheid ten goede komt.

Aanvullende onderzoeken naar de instelling van het CI hebben aangetoond dat hoorbaarheid van het geluid vooral bepalend is voor de spraakverstaanscores. Zelfs wanneer zachte informatie weggeknipt wordt uit het spraaksignaal, is de CI-patiënt nog in staat om deze spraakgeluiden te begrijpen.

Bron: Medical facts