Image Donderdagmiddag 16 oktober 2008 is de Dagrecreatie voor oudere Doven in Dordrecht feestelijk geopend in het gebouw van Dorswedo, Brouwersdijk 4. Het ging er vrolijk aan toe. Alles moet altijd via gebarentaal worden vertaald naar de bezoekers van de Dagrecreatie. Zelfs een koor ging liederen zingen door middel van gebarentaal. Dat vond ik heel apart. Veel dove mensen missen als hun kinderen uit huis zijn het sociale kontakt. Ze kunnen maar met weinigen kontakt maken, omdat bijna

niemand gebarentaal met hen kan spreken. Op deze Dagrecreatie ontmoet men elkaar, kan men ontspannen en met elkaar praten, informatie uitwisselen en activiteiten ontwikkelen via gebarentaal, zodat men het leven weer met nieuwe energie aan kan.

Men zou graag enige vorm van financiële ondersteuning ontvangen. Ik heb afgesproken dat ik zou nagaan waar de mogelijkheden zitten, bijv. via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die er speciaal is om ook groepen mensen die gehandicapt zijn in hun functioneren, te compenseren, zodat zij zoveel mogelijk volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.

Image

Image

Bron: PvdA Dordrecht en De Gelderhorst