Image Dit is het verhaal van een jonge man van 23 die nog niet veel kansen kreeg in het leven. En met de jaren is het er niet beter op geworden. Integendeel, David, doof, bevindt zich achter de tralies in de gevangenis van Bergen sinds een maand. Waarom? In elk geval voor feiten die niet zwaar genoeg zijn om hem op te sluiten op deze manier. Dit zegt Danielle Manouvrier, een lerares die deze jongen kent. Het gaat om geblutste auto’s, banden van politievoertuigen die plat gezet zijn of vechtpartijen in de centra waar hij zijn hele jeugd verbleef. Daarom zit David niet alleen opgesloten in de stilte van zijn wereld maar ook in de Bergense gevangenis in afwachting van zijn overbrenging naar Les Marronniers in Doornik. De gevangenis is echter niet de juiste plaats voor David. Er zijn geen voorzieningen voor doven in dergelijke instellingen. David is niet gek. Hij is nog leerbaar, tot rust komen, een weg naar een beter leven. Maar hij zal nog meer geïsoleerd worden, achteruitgaan en lijden. Het is hetzelfde als de doodstraf, zegt zijn vroegere lerares. David is in een achtergesteld milieu geboren, hij leerde nooit communiceren. Niemand leerde hem gebarentaal. Omdat zijn vader hem sloeg werd hij opgenomen door het Ipes (Institut provincial d’enseignement spécial). Daar leerde Danielle Manouvrier hem kennen. “David redeneert als een kind van 5. Als je zijn leeftijd of adres vraagt, kan hij niet antwoorden. Men kan hem van alles beschuldigen zonder dat hij zich op enige manier kan verdedigen. Zij wil hem koste wat kost verdedigen en hem uit de gevangenis halen. Ze denkt er aan om binnenkort een actie op touw te zetten voor de gevangenis van Bergen met de steun van andere doven opdat David een straaltje hoop zou krijgen om uit de miserie te geraken.

Bron: Vertaald Nieuws voor Doven