Image De dove gemeenschap hangt sterk aan elkaar. Maar ze zijn niet beter of slechter in het aanvaarden van lesbische of homoseksuele leden van hun gemeenschap dan horenden dat zijn. En gezien je als homoseksueel al sowieso geïsoleerd bent is er nog

een tweede laag van isolement als je lid bent van twee gemeenschappen. Het boek:”Eye of Desire”, ‘A gay and lesbian reader.’ (Het Oog van Begeerte), bevat ook verhalen van zwarte, dove homoseksuelen, om het nog op een ander niveau te brengen. Eén van die mensen vond de dove gemeenschap nog het ergst van allemaal. De meeste verhalen zijn interviews vertaald uit gebarentaal.

http://www.flickr.com/photos/earthworm/2191165606/

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven