Image Wijsvinger naar de hemel samen met de pink. Op die manier wijs je Allah Akhbar (God is groot) voor de gelovige doven die bijeengekomen zijn in de moskee van Cairo. Elke vrijdag komen ze met honderden naar Sayyeda Zeinab, waar de kleindochter van de profeet rust, om het wekelijkse sermoen te volgen, dat alleen hier vertaald wordt in tweehandige gebarentaal. Want er is maar één vrijwillige gebarentolk in de stad van de “duizend minaretten” en nog twee andere in het binnenland die zich ten dienste stellen van de twee tot vier miljoen doven op de 76 miljoen Egyptenaren. “Toen we toestemming kregen moest de tolk eerst achteraan gaan staan, maar ik heb een plaats gevraagd waar de tolk vlak bij de imam kan staan zodat ze beiden geïntegreerd zijn in de geloofsgemeenschap,” zegt Alaa el-din al Sayed. Deze 34-jarige leraar legt uit dat al de dove gelovigen, waarbij zijn zus, hem dankbaar zijn omdat ze nu niet langer aan de rand van de maatschappij en van de Islam moeten gaan staan. “Ik heb gebarentaal geleerd en dit project gelanceerd om de preken te vertalen en een einde te stellen aan de discriminatie, hier en elders.” Hij betreurt het dat de wet die 5% van de banen voorbehoudt voor gehandicapten dode letter blijft. “Vroeger kwam een familielid met mij mee om een paar dingen voor mij te verduidelijken”, gebaart Ahmed Abed-Hal, een 67-jarige schilder. Vroeger stonden we te ver af van de Islam. Een andere dove, Adel Nemr, verkoper in de bazaar, maakt zich kwaad op de regering, ze doen te weinig voor de doven, hij droomt zelfs van een televisiezender voor doven en een moskee exclusief voor doven. “Toen ik alleen op pelgrimstocht naar Mekka ben geweest, kon ik niet alle rituelen uitvoeren omdat niemand ons helpt. Wij willen behandeld worden zoals volwaardige personen, zoals andere moslims.” Volgens de jonge imam van Sayyeda Zeinab, Metwali al-Saïda, staat er in de Koran geen enkele verwijzing naar doven. Maar omdat de Profeet zegt dat de blinden naar het paradijs zullen gaan, geldt dat ook voor doven.

Bron: Vertaald nieuws voor Doven