Image Zeer grote klasse. Een relatief grote tolkafbeelding en boventitels in plaats van ondertitels om het onderste deel waar de tolk te zien is niet te storen. En de boventitels zijn woord voor woord . Klik hier om toespraak in ASL te bekijken. De vraag is of men zo snel kan lezen en alles verstaan? Als je goed Engels kent moet je het eens 

proberen. De website Deaf Link heeft de ambtseed van Obama en zijn aanvaardingsspeech online gezet.

http://www.taubensclag.de/ en http://www.deaflink.com/pres/pres09.html

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven