Image Safran Kahtoon en Maryam Bano, beiden doof, gebruiken gebarentaal om met elkaar te communiceren in hun dorp Dadhkai in het Doda district. 260 km ten noorden van Jammu op 18 juni van dit jaar. De stilte heerst in dit slaperige dorp

hoog in het Himalayagebergte in noord India. Het merendeel van de inwoners zijn doof. In elk van de 47 families is er één of meerdere leden doof. De eerste gevallen waarvan men weet heeft dateren van 1931 en nu is het aantal gestegen tot 82.

http://news.yahoo.com/nphotos/slideshow/photo//090630/ids_photos_wl/r2600932563.jpg/#photoViewer=/090630/ids_photos_wl/r3760794981.jpg

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven