Image Een Brits echtpaar, van wie beide partners doof zijn, willen via ivf en genetische selectie dat ook hun tweede kind doof is. Ontwerper Tomato Lichy en theaterdirecteur Paula Garfield zijn beide doof en hebben een driejarig dochtertje. Beiden zijn blij dat hun eerste dochter doof is geboren. Omdat Paula al veertig is en er twijfel bestaat of zij via natuurlijke weg een tweede kind zal kunnen ontvangen, overweegt het paar in vitro fertilisatie. Daarbij moet genetische selectie ervoor zorgen dat het kind ook doof is.

De zaak, die ook iets provocatiefs heeft, heeft in Groot-Brittannië tot een debat geleid over het gebruik van ivf en genetische defecten. Volgens de huidige normen moeten klinieken gezonde embryo’s voorrang geven boven embryo’s die mogelijk een afwijking hebben.

Bron: Katholiek Nieuwsblad