Image Dove kinderen in Nederland krijgen van de zorgverzekering ten onrechte maar één elektronisch gehoorimplantaat vergoed. Dat stellen diverse audiologen in Nederland. Volgens hen moeten kinderen implantaten in twee oren kunnen krijgen. In landen als België, Engeland en Scandinavië gebeurt dat wel. Met een cochleair implantaat (CI), dat de gehoorzenuw via elektronische signalen stimuleert, kunnen kinderen die volledig doof zijn leren horen, en vervolgens zelfs leren spreken. ‘Het is schrijnend dat kinderen hier maar één CI mogen hebben’, zegt audioloog Bert van Zanten (UMC Utrecht). ‘Dit komt voort uit zuinigheid en conservatisme. Het is heel duidelijk dat een tweede implantaat voor kinderen positief uitpakt.’

Gehoorapparaat
Ook ouders van dove kinderen, verenigd in het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI), zijn boos. ‘Een gehoorapparaat wordt toch ook aan twee kanten vergoed?’, zegt moeder Juke Westendorp namens hen.

Het College voor Zorgverzekeringen weigert echter al jaren om het advies hierover te veranderen. Het nut van een tweede implantaat is volgens hen onvoldoende wetenschappelijk bewezen. Ook zijn de kosten hoog: zo’n 60 duizend euro.

Ouders zijn terecht boos
Audiologen stellen echter dat het nut wel degelijk is aangetoond. ‘Het is terecht dat ouders boos zijn’, zegt audioloog Cas Smits van het VUmc. Zo kunnen kinderen met twee CI’s beter horen waar geluid vandaan komt, en horen ze meer in een rumoerige omgeving. De studies die dit aantonen zijn echter klein, onder meer omdat onderzoeken die echt hard bewijs zouden geven, ethisch niet te verantwoorden zijn bij jonge kinderen.

Ook uit onderzoek van hoogleraar audiologie Ad Snik blijkt dat kinderen met twee CI’s bij achtergrondlawaai van de tien woorden er drie meer horen dan kinderen met één CI. Vorig jaar kregen zo’n honderd Nederlandse kinderen een CI.

Bron: Volkskrant