Image In juni van dit jaar nam een goede Samaritaan een zwangere hond in huis die in een overbevolkte kennel zat. Zij zou geëuthanaseerd worden. Laura Tumenas gaf de hond Gypsy een kans. Drie dagen daarna al wierp Gypsy 12 pups. Met de hulp van vrienden en buren en familie kon ze een thuis vinden voor 11 van de pups. Zelfs voor drie die doof waren zoals de moeder. Maar de pup die overbleef was doof en blind. Dierenexperts raadden haar aan de

pup te laten inslapen. Maar Laura gaf niet zo vlug op en wilde de hond een kans geven op een kwaliteitsvol bestaan. De organisatie Baypath kwam tussenbeide nadat ze de mails van Laura had gelezen. Ze plaatsten de hond bij een familie met ervaring. De familie noemde de hond Pinball en hij is nu beste maatjes met hun andere hond Athena. Ze zijn nu onafscheidelijk. Ze lopen en spelen in de tuin.

http://www.norwichbulletin.com/liefestyles/pets/x1720679341/Baypath-s

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven