Image Door een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum ons ontdekt dat het veel voorkomende cytomegalovirus (CMV) een gevaar kan zijn voor het ongeboren kind. De ernstige gevolgen kunnen voorkomen worden door betere voorlichting aan zwangere vrouwen. Het CMV kan ernstige gevolgen hebben als een ongeboren kind er via de moeder ermee besmet raakt, zo hebben artsen van het Leids Universitair Medisch Centrum ontdekt. Dit virus wat een variant is op een Herpes virus (humaanherpes 5) kan bij het kind ernstige

problemen veroorzaken. Deze problemen kunnen ernstige aandoeningen bij het gehoor en gezichtsvermogen veroorzaken. Andere problemen die kunnen ontstaan zijn een te klein hoofd, leverfunctiestoornissen en een verstoorde geestelijke ontwikkeling.

Vaak niet ontdekt

Bij ongeboren kinderen is een CMV-infectie meestal niet ontdekt en dat is ook een van de problemen. Door de infectie houd maar liefst 15% van de kinderen er blijvende slechthorendheid aan over. Deze slechthorendheid komt ook meestal pas aan het licht wanneer kinderen moeite krijgen met praten. Over het algemeen scoren de kinderen bij hun geboorte goed op een gehoortest.

Jonge kinderen

Zwangere vrouwen die veel in een kinderrijke omgeving zijn lopen het meeste risico. Vooral door jonge kinderen wordt het virus namelijk verspreidt. Het zit in speeksel en in de urine. Daarom is het vooral belangrijk de hygi�ne goed in acht te nemen. Toch zijn er meer adviezen, bijvoorbeeld wanneer men een kind eten heeft gegeven moeten moeder niet het lepeltje zelf in de mond steken en na het verschonen van kinderen altijd goed de handen wassen. Overigens is het mogelijk dat wanneer een virus al aanwezig is dit met antivirale middelen kan worden verholpen

Aantal dove kinderen

In zijn leven komt ongeveer 50% van de mensen in aanraking met het cytomegalovirus. Over het algemeen is een CMV-infectie onschuldig van aard maar is wel degelijk gevaarlijk voor het ongeboren kind in de baarmoeder. Ongeveer een kwart van de dove kinderen in Nederland hebben hun doofheid opgelopen door het CMV-virus, zo hebben de artsen van het LUMC ontdekt.

Opsporen van CMV

Momenteel wordt er onderzocht of het financieel en zinvol is om CMV door middel van de hielprik op te sporen. Dit is namelijk technisch goed mogelijk. Momenteel s dit nog niet het geval. Door het opsporen van CMV aan de hielprik toe te voegen schatten de onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum dat het aantal kinderen met een gehoorbeschadiging kan afnemen. Hierbij wordt gedacht aan een aantal van 800 kinderen per jaar dat door behandeling met antivirale middelen minder kans heeft op gehoorbeschadiging.

Decibelstudie

Deze ontdekking is gedaan in de Decibel studie, in deze studie van het LUMC werken kinderartsen, microbiologen en epidemiologen samen.

 

Bron: www.spinfo.nl