Image London, 13 april. Doofheid zal binnenkort niet meer in de kategorie ernstige medische aandoeningen terug te vinden zijn als het gaat over procedures om embryo’s te screenen in Groot Brittanië. De Sunday Telegraph zegt dat na een campagnegolf door dove activisten het Britse Ministerie van

Gezondheid alle referenties naar doofheid als een ernstige medische aandoening in verband met het voorstel menselijke fertilisatie zal schrappen. De stap van het departement kan betekenen dat het parlement de wet kan aanpassen, wat dan op zijn beurt betekent dat dove ouders toch kunnen kiezen om een doof kind te hebben na een embryoscreening. Professor Peter Braude van Guy’s en St.Thomas’ Hospital drukt zijn bezorgdheid uit dat zulke praktijken bepaalde ethische afwegingen opwerpen. “Ik heb ernstige problemen met het vrijwillig selecteren van een embryo op doofheid. Dit is voor mij hetzelfde als een normaal kind vrijwillig doof maken zodat het in een gemeenschap kan opgenomen worden.” “Ik zie niet in hoe dat aanvaardbaar kan zijn.”

http://www.upi.com/NewsTrack/Science/2008/04/13/deafness_may_be_struck_from_embryo.bill/3095/

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven