Image Killingsworth,Connecticut, Verenigde Staten. Op een avond, niet lang geleden troepten een groep studenten samen rond een oude, dove Dalmatiër. “Buig,” beval zijn eigenaar met een veeg van zijn hand. De hond, Hogan heet hij, schoof zijn poten naar voor, traag door zijn arthrose, en boog. “Slaap,” zei zijn baasje met een ander gebaar. Dat was moeilijker. De hond begreep wel wat hij

moest doen, maar door de ouderdom weigerde zijn oude lichaam dienst. Hij kreunde. Maar de studenten waren toch onder de indruk. Velen maakten het' I love you gebaar'. De hond kwispelde met zijn staart en leek tevreden . De studenten zaten in het eerste jaar Amerikaanse Gebaren Taal. Als onderdeel van de cursus inviteerde hun lesgever hen om te oefenen met de hond en zijn baasje Mevrouw Bombaci. Twee plaatselijke legendes wat gebarentaal betreft. Mevrouw Bombaci ijvert ervoor om minder dove honden een dodelijk spuitje te geven. “Ik wil dat de mensen meer zien dan hun handicap”, zegt ze. Mevrouw Bombaci en de hond Hogan hebben zelfs de show van ‘Oprah’ gehaald. Samen geven ze overal lezingen.
Maar in het begin zag niemand iets in Hogan. Dierenbeschermers vonden hem in 1993, toen hij eigenlijk nog een puppy was, in een tuin, vastgeketend en ondervoed, vol zweren en kwetsuren. Hogan was bang van alles. Hij was nooit in huis geweest. Hij was doof geboren, een genetische afwijking die nogal veel voorkomt bij Dalmatiërs. Rond die tijd was Mevrouw Bombaci op zoek naar een hond. Hoewel ze geen ervaring had met doofheid besloot ze gebarentaal te leren en het te gebruiken om de hond te trainen. De meeste honden leren een aantal gesproken opdrachten – zit, blijf, kom hier en lig – maar Hogan leerde meer dan 65 woorden. Om hem te roepen maakte Mevrouw Bombaci een halsband met een buzzer vast aan zijn nek. Om Hogan van zijn angst te verlossen werd beroep gedaan op professor Dodman. Die schreef een boek,”De hond die teveel liefde had”, en om bij Oprah zijn boek te promoten bracht hij Hogan en Mevr. Bombaci mee. Van toen af was de carrière van de hond gelanceerd.

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven